DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PACIENTY

OPATŘENÍ :  

Od 30.3. obnovujeme s určitými omezeními provoz ordinace.

1.) Pacient  (jeho doprovod, zákonný zástupce – pouze jedna osoba) zvoní u vchodu do kliniky na zvonek Ortovia – ordinace č.5.

2.) Řídí se telefonickou instrukcí personálu.

ad 2.)

a.) Pacient, doprovod je ihned vpuštěn do budovy, prochází přízemí do I.patra, rovnou do otevřené ordinace Ortovia č.5 (dveře proti schodišti).

b.) Personál poskytne telefonicky informaci o délce časového zpoždění provozu ordinace. Pacient a doprovod vyčká venku.

V tomto případě pro ně přijde personál osobně.

3.) Nový pacient – bude informován personálem o dalším postupu – registraci, vyplnění dokumentů.

 

Další doporučení:

1.) Pacient, jeho doprovod mají nasazené ochranné roušky.

2.) Při průchodu kliniky a v ordinaci Ortovia se zbytečně nedotýkají žádných předmětů.

 

Naše klienty žádáme o součinnost v komunikaci, informovanosti:

1.) o sledování www. ortovia.com – rubriky DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PACIENTY

2.) při návštěvě ordinace – o aktualizaci kontaktů, především e-mailů.

 

Jana Vintrová

Jednatel Ortovia s.r.o.

tel. 724 263 119