DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PACIENTY

OPATŘENÍ :  

Od 4.5. obnovujeme s určitými bezpečnostními pravidly provoz ordinace.

1.) Pacient  (jeho doprovod, zákonný zástupce – pouze jedna osoba) zvoní u vchodu do kliniky na zvonek Ortodoncie

2.) Řídí se telefonickou instrukcí personálu.

ad 2.)

a.) Pacient, doprovod je ihned vpuštěn do budovy, provede dezinfekci rukou a prochází přízemí do I.patra, rovnou do otevřené ordinace Ortovia  (dveře proti schodišti).

b.) Personál poskytne telefonicky informaci o délce časového zpoždění provozu ordinace. Pacient a doprovod vyčká venku.

V tomto případě pro ně přijde personál osobně.

3.) Nový pacient – bude informován personálem o dalším postupu – registraci, vyplnění dokumentů.

 

Další doporučení:

1.) Pacient, jeho doprovod mají nasazené ochranné roušky.

2.) Při průchodu kliniky a v ordinaci Ortovia se zbytečně nedotýkají žádných předmětů.

 

Naše klienty žádáme o součinnost v komunikaci, informovanosti:

1.) o sledování www. ortovia.com – rubriky DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PACIENTY

2.) při návštěvě ordinace – o aktualizaci kontaktů, především e-mailů.

 

Jana Vintrová

Jednatel Ortovia s.r.o.

tel. 724 263 119